Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Hoa Khô Trang Trí Móng - MS10

Màu sắc: Tùy Chọn
Công dụng:

Hoa khô trang trí móng

Hoa khô làm mail.

Hoa thật phơi khô, nhiều màu sắc, thích hợp dùng trang trí móng gel, móng bột…

Màu sắc tùy chọn:

Hoa khô trang trí móng

Hoa khô làm mail.

Hoa thật phơi khô, nhiều màu sắc, thích hợp dùng trang trí móng gel, móng bột…

Màu sắc tùy chọn: