Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Hoa Khô Trang Trí Móng - MS08

Màu sắc: Nhiều màu
Công dụng:

Hoa khô trang trí móng

hoa khô làm mail.

Hoa thật phơi khô, nhiều màu sắc, thích hợp dùng trang trí móng gel, móng bột…